คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

ยานอวกาศ Hayabusa2 ของญี่ปุ่นมาถึงดาวเคราะห์น้อย Ryugu

ยานอวกาศ Hayabusa2 ของญี่ปุ่นมาถึงดาวเคราะห์น้อย Ryugu

ยานสำรวจจะส่งตัวอย่างหินอวกาศคืนสู่พื้นโลกในปี 2020 หลังจากเดินทางอย่างโดดเดี่ยวผ่านระบบสุริยะมานานกว่าสามปี หุ่นยนต์อวกาศญี่ปุ่น Hayabusa2 ได้มาถึงบ้านที่อยู่ห่างไกลจากบ้านในอีก 18 เดือนข้างหน้า: ดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก Ryugu สำนักงานสำรวจอวกาศของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ยืนยันการมาถึงของ Hayabusa2ที่ก้อนหินกว้างกิโลเมตร...

Continue reading...